Bewonerscommissie Abdij- en torenbuurt

Een bewonerscommissie behartigt de belangen van alle huurders in één of meerdere (dichtbij elkaar gelegen) woningcomplexen (Bron: Woonbond).

Vaak bestaat de bewonerscommissie uit en groep actieve huurders. Een bewonerscommissie is in veel gevallen informeel georganiseerd. Soms is een bewonersorganisatie verbonden aan een huurdersorganisatie die de huurdersbelangen op corporatieniveau behartigt.

 

 

Taken van een bewonerscommissie

De belangrijkste taak van een bewonerscommissie is om namens de bewoners van een complex in gesprek te gaan met de corporatie over het onderhoud, de energiezuinigheid, de leefbaarheid en de huurprijzen van het complex.

Voor een corporatie is het prettig om met een bewonerscommissie te werken omdat complexbrede vragen en klachten zo op een snelle en praktische manier bij de corporatie terechtkomen. Ook kan een corporatie zo makkelijk afspraken maken met de bewoners over opvolging van suggesties, onderhoud en leefbaarheidsprojecten.

 

Rechten van de bewonerscommissie

De rechten en plichten van huurdersorganisaties en bewonerscommissies zijn vastgelegd in de ‘Wet op het Overleg Huurders Verhuurders’ (ook wel de Overlegwet). In deze wet staat dat bewonerscommissies de volgende rechten hebben (Bron: Rijksoverheid):

  • Informatierecht: het recht om informatie van de verhuurder te ontvangen (bijvoorbeeld over renovatie- of sloopplannen).
  • Overlegrecht: ze kunnen, in bepaalde situaties, aan de verhuurder vragen met hen te overleggen. Dit moet eens per jaar verplicht gebeuren.
  • Adviesrecht: het recht om advies te geven over voorgenomen beleid.
  • Agenderingsrecht: het recht om onderwerpen op de overlegagenda te zetten.

Bewonerscommissies hebben iets minder rechten dan huurdersorganisaties. Zo mogen zij, in tegenstelling tot huurdersorganisaties, alleen meepraten over het eigen wooncomplex, hebben ze geen instemmingsrecht over servicekosten en ontvangen ze geen kostenvergoeding.

 

Wat doen we nog meer

  • Activiteiten: regelmatig organiseren we, soms in samenwerking met partners, activiteiten in de buurt zoals: opschoondagen, oliebollenfeest, feest op het plein.
  • Informatie: indien nodig zal de bewonerscommissie informatie verstrekken aan andere buurtbewoners via mail of social media.
  • Wijkraad: heeft regelmatig contact met de wijkraad.
  • Overleg: 2 tot 3 keer per jaar vindt er een overleg plaats.
  • Wijkschouw: één keer in de twee of drie jaar vindt er een wijk/buurt schouw plaats. Hierbij komen leden van het college op bezoek in de wijk.

 

Geinteresseerd

Ben je geinteresseerd en wil je bijdragen aan een betere of de continuïteit van de buurt neem dan contact op met de voorzitter van de bewonerscommissie.

Robert de Kort                             korro@home.nl