Tiwos in de wijk

Buurtbeheerder
Sylvain Vleeming
lokatie: Abdijbuurt
aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag

sylvain-150x140De huismeester/ buurtbeheerder is bijna dagelijks in uw buurt te zien. Ze zorgen er niet alleen voor dat bijvoorbeeld verlichting, sloten en deuren goed werken en de schoonmaak van algemene ruimtes goed gebeurt. Maar signaleren ook mogelijke problemen en overlast bij de bewoners. Er is veel contact met bewoners, ze lossen allerlei situaties op, bemiddelen waar het nodig is. Als de buurtbeheerder het zelf niet kan oplossen omdat er andere hulp nodig is, wordt de Tiwos-leefbaarheidsconsulent op de hoogte gesteld.

email: sylvainvleeming@tiwos.nl

 

Gebiedsregisseur
Rachida Oucheikh
lokatie: Wandelbos, ’t Zand en Reeshof en de Reit

geenfotoDe wijkconsulent/gebiedsregisseur heeft contacten met bijvoorbeeld de gemeente, andere Tilburgse corporaties, de Twern en bewonersgroepen. Hij/zij heeft dus weinig contacten met individuele bewoners, dat hoort meer bij de werkzaamheden van de buurtbeheerder of leefbaarheidsconsulent. Het werk van de wijkconsulent heeft te maken met alles wat er bij een buurt komt kijken. Dat kan variëren van de opening van een speeltuin tot de veiligheid van de buurt.

 

Leefbaarheidsconsulent
Hilde Bauwens

geenfotoOmdat Tiwos zich mede verantwoordelijk voelt voor een prettige leefbare buurt, investeren we daarin ook flink. Dat doen we op veel verschillende manieren. Eén daarvan is dat we sinds een aantal jaren leefbaarheidconsulenten in dienst hebben. De leefbaarheidconsulent houdt zich in nauwe samenwerking met de huismeesters/buurtbeheerders en wijkconsulent bezig met de leefbaarheid in de wijk. Ze pakken overlast en sociale problemen aan. Uiteraard kan een leefbaarheidsconsulent niet alles alleen oplossen. Soms wordt iemand begeleid naar de juiste zorg. Er is daarom intensief contact met onder andere maatschappelijk werk, jeugdzorg, politie, sociale zaken, GGZ en Traverse.