Over de politie

De Nederlandse politieorganisatie

poliDe politie wordt ingezet bij talloze zaken. Politiewerk varieert van het uitdelen van een bekeuring tot het oplossen van moord. Van het tegengaan van vandalisme tot het aanpakken van fraude en mensen- en drugshandel. De politie wordt bij haar werk kritisch gevolgd door pers en publiek. Dat is goed, want zo staat de Nederlandse politie voortdurend onder democratische controle.

 

 
Kerntaken van de politie

politie_03Sinds de jaren ’70 heeft de politie zich ontwikkeld van een organisatie met een zwaar accent op de opsporing van strafbare feiten, naar een organisatie waarin ook preventie nadrukkelijk aandacht krijgt. Op uitvoerend niveau heeft de politie, vanuit haar 24-uurs aanwezigheid en aanspreekbaarheid, taken vervuld die bij het maatschappelijk werk, de geestelijke gezondheidszorg en het onderwijs bleven liggen. Wanneer in het kader van het lokaal veiligheidsbeleid andere maatschappelijke organisaties (weer) werkzaamheden van de politie overnemen – een voorbeeld is de opvang van dak- en thuislozen – dan kan de politie zich richten op haar kerntaken.

In grote lijnen wordt onder kerntaken verstaan:

– het verlenen van noodhulp.
– het houden van toezicht in de publieke ruimte;
– de daadwerkelijke handhaving van de openbare orde;
– het opsporen van strafbare feiten;