KBO Sint Maarten

kbosintmaarten

 

 

 

Wie zijn wij

kbo ouderenKBO-St. Maarten De Reit is een van de 300 lokale afdelingen van KBO-Brabant. Het is een actieve vereniging voor senioren vanaf 50 jaar met ongeveer 132.000 leden, die lid zijn van ruim 300 Afdelingen. Die Afdelingen vormen het hart van onze organisatie. Daar ontmoeten senioren elkaar, doen ze samen aan ontspanning en sport, nemen zij deel aan culturele- en zingevingactiviteiten en worden hun individuele en  collectieve belangen behartigd. Deze activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden.Het lidmaatschap van een Afdeling betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant. Het grote ledenaantal van KBO-Brabant maakt de KBO tot een serieuze gesprekspartner zowel voor de landelijke als provinciale overheden. Het stelt ons in staat de belangen van senioren op die niveaus te behartigen.

Missie

ouderen op bankIn de missie wordt getracht de essentie van KBO-Brabant voor zijn leden samen te vatten op een korte en voor iedereen aansprekende wijze. De hiervoor beschreven visie wordt dan ook kernachtig geformuleerd in onderstaande missie..KBO-Brabant en zijn Afdelingen komen op voor de senioren in Brabant, stimuleren hen tot maatschappelijke participatie en inspireren hen hun talenten te benutten ten dienste van elkaar en van de maatschappelijke omgeving.Op basis van deze missie kiest KBO-Brabant voor het motto:Samen actief en inspirerend voor alle senioren!.

Activiteiten

calenderkbokbofebkboafkortingen

 

pdf_icoonONSe ledenblad

 februari

 2015

ONSe mededelingen februari 2015

 

januari

 2015

ONSe mededelingen januari 2015

december

 2014

ONSe mededelingen december 2014

november

 2014

ONSe mededelingen november 2014

oktober

 2014

ONSe mededelingen oktober 2014

september

 2014 

ONSe mededelingen september 2014

mei – juni 

 2014 

ONSe mededelingen juni 2014

april 

 2014 

ONSe mededelingen april 2014

maart 

 2014 

ONSe mededelingen maart 2014

      

———————————————————————————————————————————————

Secretariaat:
Prof. Cobbenhagenlaan 120  –  5037 DD Tilburg                Telefoon: 013 – 4684378                e-mail:  eghmhosli@kpnmail.nl